• ZADAĆA SAMITA
• TEME SAMITA
• POZADINA SAMITA
• OSVRT NA SAMIT
• FOTO GALERIJA SAMITA
• SUDIONICI I GOVORNICI
• IZVOĐAČI
• IZLAGAČI
• JUSŽ - MEĐUNARODNI
• JUSŽ - HRVATSKA
• HUMANITARNI PROJEKTI
• DUHOVNO NASLJEĐE
  • SRI MAHEŠVARANANDA
• KAKO POMOĆI
• MATERIJALI ZA NOVINARE
• FOTO MATERIJALI
• SMJEŠTAJ
 


Njegova Svetost Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda Puri od Pančajati Maha Nirvani Akhare

 
Sri Mahešvarananda pokretač je Svjetskoga mirovnog samita Svamija Madhavanande i poruke Mahatme Gandhija.

"Glavna obveza čovječanstva na ovom planetu je zaštititi život u svim oblicima i manifestaciju postojanja. Da bi se to ostvarilo, nužno je prihvatiti različit način razmišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu. Važno je uvesti ljubav, pomoć, toleranciju i razumijevanje ne samo među pojedincima već i među svim narodima, kulturama, rasama i vjerama."
Paramhans Svami Mahešvarananda

Ova poruka koju je 2000. godine Njegova Svetost Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Svami Mahešvarananda uputio sudionicima Milenijskoga svjetskoga mirovnog samita vjerskih i duhovnih vođa pri UN-u srž je iznimno predane životne misije jednoga od najuglednijih i najcjenjenijih duhovnih učitelja i autoriteta današnjice.

Svamiđi je iz Rađastana u Indiji došao u Europu 1972. godine. Svojim je bogatim iskustvom prepoznao potrebe suvremenog čovjeka, što ga je nadahnulo da ujedini pradavne jogijske spoznaje i otkrića suvremene znanosti. Tako je stvorio sveobuhvatan i međunarodno priznat sustav vježbi nazvan "Joga u svakodnevnom životu" koji se iz Europe proširio po čitavu svijetu za dobrobit cijelog čovječanstva i svih živih bića. Tim je sustavom nadahnuo stotine tisuća ljudi širom svijeta.

Predsjednik Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić, odlikovao je Paramhansu Svamija Mahešvaranandu odličjem Reda Danice s likom Katarine Zrinske.

Zagreb, 2002.

Njegov humanitarni i duhovni rad osobito je pružao veliku moralnu potporu ljudima zemalja Istočne Europe kao što su bivša Čehoslovačka, Jugoslavija te Mađarska. Za svoj nesebičan rad tijekom 20 godina Svamiđi je primio pismo zahvale od Češkog predsjednika gospodina Vaclava Havela. Predsjednik Hrvatske gospodin Stjepan Mesić priznao je Svamiđijev tridesetogodišnji rad najvišim odlikovanjem Hrvatske - odličjem Reda Danice s likom Katarine Zrinske.

Knjige i skripte Paramhanse Svamija Mahešvaranande izdane su na mnogim jezicima - engleskome, hindskome, njemačkome, češkome, slovačkome, hrvatskome, mađarskome, srpskome, španjolskome, francuskome i ruskome. Njegov znatan dobrotvorni, humanitarni, duhovni i ekološki rad kao i njegove neumorne napore za toleranciju i svjetski mir priznali su društveni, medicinski, duhovni i politički dostojanstvenici diljem svijeta.

Prepoznavši hitnu potrebu za širenjem i razvijanjem svijesti o svjetskomu miru, Paramhans Svami Mahešvarananda - Svamiđi je pokrenuo mnoge međuvjerske dijaloge i molitve za svjetski mir te je aktivno sudjelovao na sljedećim međunarodnim kongresima i konferencijama:
 • 2000
  Svjetska milenijska mirovna konferencija vjerskih i duhovnih vođa New York, SAD
Međuvjerski dijalog, Adelaide

Australija, 2001.

 • 2001
  Međuvjerski dijalog s katoličkim nadbiskupom Leonardom Faulknerom te poglavarima kršćanskih crkava u južnoj Australiji, Adelaide, Australija
  Međunarodne i međuvjerske svjetske mirovne molitve u mnogobrojnim gradovima u Hrvatskoj, Austriji, Španjolskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, Indiji i na Novom Zelandu
  Forum 2000 koji je organizirao predsjednik Vaclav Havel u ime "Ljudskih prava", Prag, Češka Republika
 • 2002
  Forum dijaloga o Zemlji, govornik pri Okruglom stolu duhovnih i vjerskih vođa, Lyon, Francuska
  Međuvjerski dijalog s poglavarima različitih vjera (Katolička crkva, Anglikanska crkva, Judaizam, Islam, Sikh, Bahai, Unitarna crkva itd.), Adelaide, Australija
  Svjetski samit o održivu razvoju, Johannesburg, Južna Afrika
  Otvaranje doma slovačke kulture u "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašramu" u Đadanu uz pomoć slovačkog ambasadora Ladislava Volka i bivšeg ministra obrane Slovačke, dr. Pavola Kanisa
  Pokretač Međunarodne konferencije za svjetski mir i poruke Mahatme Gandhija pod supokroviteljstvom Svjetske vjerske i mirovne konferencije pri UN-u, Beč, Austrija
  Službeni posjet predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašramu" u Đadanu te otvaranje Doma hrvatske kulture
 • 2003
  Sastanak sa dr. A. P. J. Abdulom Kalamom, predsjednikom Indije, New Delhi, India
  Pokretač Svjetskoga mirovnog foruma 2003 - mir, etika i održivost, Sydney, Australija, pod pokroviteljstvom bivšega australijskoga generalnoga guvernera gospodina Williama Deanea
  Svečana ceremonija postavljanja kamena temeljca Austrijske bolnice u Indiji koja će biti sagrađena u području "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašrama" u Đadanu, u prisutnosti austrijskog veleposlanika u Indiji, Njezine Ekselencije dr. Stefan Bastl
Fotografija sa skupa u Montserratu (copyright 2004 Council for a Parliament of the World's Religions i Steve Rohrbach)

Španjolska, 2004.
 • 2004
  Počasni gost Međunarodne konferencije o svjetskomu miru, Ahmedabad, Indija
  Počasni gost YOGACON-a 2004, Međunarodne konferencije o jogi, Đaipur, Indija
  Sastanak s premijerom južne Australije, Mikeom Rannom, na kojem su raspravljali o mogućoj suradnji na projektima pošumljavanja i "Žetve kišnice", Australija
  Sudjelovanje u Skupštini u Montserratu te na Svjetskomu vjerskom parlamentu, Barcelona, Španjolska
  Pokretač međunarodnoga Svjetskoga mirovnog samita i poruke Mahatme Gandhija, Brno, Češka Republika
 • 2005
  Počasni gost Pravasi Bhartija Divas - Konferencija nerezidentnih Indijaca, Bombay, Indija
  Poseban gost glavnog ministra Guđarata, Mr. Narendre Modija, na Konferenciji Vibrant Gujarat, Ahmedabad, Indija
  Međunarodna konferencija o okolišu i zdravlju u "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašramu" - edukacijskom i istraživačkom centru koji je svečano otvorio ministar okoliša u Rađastanu u Indiji, Sri Lakšmi Narajan Dave
  pokretač Multivjerskog okupljanja, Brisbane, Australija


Forum dijaloga o Zemlji, Lyon
Francuska, 2002.

Svamiđi neprekidno pridonosi miru, toleranciji i razumijevanju među narodima i na mnogobrojnim sastancima s političkim vođama:
 • 1992. — predsjednik Mađarske, Arpad Goencz
 • 1993. — predsjednik Slovačke, Michal Kovač
 • 1999./2000. — predsjednik Slovačke, Rudolf Schuster
 • 2000./2002./2004. — predsjednik Hrvatske, Stjepan Mesić
 • 2000./2002. — predsjednik Slovenije, Milan Kučan
 • 2001./2002. — premijer Slovenije, Janez Drnovšek
 • 2003./2004./2005. — predsjednik Slovenije, Janez Drnovšek
 • 2005. — predsjednik Austrije, Heinz Fischer

Copyright © 2005. - Hrvatski savez "Joga u svakodnevnom životu" - sva prava pridržana