• ZADAĆA SAMITA
• TEME SAMITA
• POZADINA SAMITA
• OSVRT NA SAMIT
• FOTO GALERIJA SAMITA
• SUDIONICI I GOVORNICI
• IZVOĐAČI
• IZLAGAČI
• JUSŽ - MEĐUNARODNI
• JUSŽ - HRVATSKA
  • HUMANITARNI PROJEKTI
• DUHOVNO NASLJEĐE
• SRI MAHEŠVARANANDA
• KAKO POMOĆI
• MATERIJALI ZA NOVINARE
• FOTO MATERIJALI
• SMJEŠTAJ
 


Veći humanitarni projekti Joge u svakodnevnom životu


"Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašram",
obrazovni i istraživački centar
  Da bi poduprli duhovne i humanitarne ideale koje Paramhans Svami Mahešvarananda širi čitavim svijetom u ime svog Satgurua Bhagvana Sri Dipa Narajana Mahaprabhuđija, njegovi su učenici preuzeli zadatak da izgrade veliki centar koji će predstavljati dom za sve duhovne tragaoce istodobno nudeći humanitarnu pomoć svima kojima je ona potrebna.

"Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašram", obrazovni i istraživački centar u Đadanu, okrug Pali, Rađasthan osnovan je 1990. godine kao multikulturalni centar za promicanje sljedećih načela:
  • tjelesno, mentalno, društveno i duhovno zdravlje,
  • poštovanje prema životu i svim živim bićima,
  • tolerancija i razumijevanje među svim vjerama, kulturama i narodima te
  • zaštita ljudskih prava i okoliša.
Ašram koji je još u izgradnji bit će središte za duhovne tragaoce svih narodnosti i vjera, a u svom će sastavu imati i bolnicu, dom za starije i hendikepirane osobe, sirotište, utočište za životinje, osnovnu i srednju školu te Sveučilište za studiranje sanskrta i joge.

U "Sri Višva Dip Gurukul Svami Mahešvarananda Ašramu" svake se godine održavaju brojne konferencije, susreti i razne aktivnosti na temu javnog zdravstva, ljudskih prava, tolerancije i svjetskog mira.

Godine 1999. Paramhans Svami Mahešvarananda je organizirao globalni program prikupljanja sredstava za žrtve razornog ciklona u indijskoj državi Orissi.

Na njegovu inicijativu nastali su trajni humanitarni projekti namijenjeni lokalnom području okruga Pali u Rađasthanu, Indija, kao što su primjerice programi za školsku djecu, zdravstvenu skrb, opskrbu vodom i vatrogasni servis.


Austrijska bolnica Paramhans Svami Madhavananda
  Izgradnja naturopatske i alopatske bolnice započela je u rujnu 2002. godine. Ona će omogućiti rezidencijalnu zdravstvenu skrb susjednim okruzima. Do završetka bolnice, Đadan ašram će i dalje pružati uslugu besplatne pokretne ambulantne okolnom području.

Škola Sri Višva Dip Gurukul
  Škola postoji već tri godine i ima 304 učenika, od vrtićke dobi do 9. razreda. Škola je priznata od vlade Rađasthana i u 2005. godini ima dozvolu za upis u 10. završni razred. Školarine su minimalne, a 70% učenika, u što su uključene i sve učenice, ima besplatno školovanje. Škola se financira donacijama iz čitavog svijeta te prihodima od hostela koji radi usporedno sa školom.

Gyan Putra
  Gjan putra je program stipendiranja lokalne djece iz siromašnih obitelji, kojim se omogućuje nastavak njihovog školovanja. Učenici pohađaju vladine škole u čitavom području. Ovaj program teče još od 1998. godine i danas pruža potporu za više od 250 djece. Učenici dobivaju knjige, školarinu, uniformu i bilježnice.

Svami Madhavanand Sarovar (Žetva kišnice)
  Da bi se omogućilo dostatno vode za projekte u ašramu (uključujući i bolnicu), društvo je u ašramu izgradilo veliko akumulacijsko jezero i sustav nasipa za hvatanje kišnice. Jedinstveni položaj ašrama u protoku vode ovim područjem omogućuje da velika količina vode prolazi kroz sustav brana za usmjeravanje i hvatanje vode. Izgradnja brane i jezera trajala je 3 godine. Voda iz jezera će se pročišćavati i koristiti za opskrbu sela s nestašicom pitke vode u okolici.


Pomoć pri suši
  U protekle 4 godine okrug Pali pogodile su dvije teške suše. Tijekom kritičnog razdoblja društvo pomoću kamiona i traktora cisterni aktivno opskrbljuje pitkom vodom sela u oskudici. Za vrijeme suše 2003. godine društvo je dnevno dostavljalo više od 80000 litara pitke vode i na udaljenosti veće od 45 kilometara od ašrama.

Obrazovni programi
  Zajednica održava redovite satove joge za javnost te seminare joge i mirovne konferencije. Zimske programe pohađa i do 400 sudionika iz zemlje i inozemstva. Tečajevi traju od 4 do 6 tjedana.


Obrazovni programi za žene
  Zajednica je surađivala i s indijskom vladom u organizaciji i provođenju rezidencijalnih tečajeva za obuku žena o higijeni i dječjoj skrbi. Nakon završetka programa polaznice mogu u lokalnoj zajednici djelovati kao savjetnice za razvoj djeteta, higijenu te u obrazovanju i razvoju djevojčica do njihova sazrijevanja.

Pošumljavanje i ekološki projekti
  Đadan ašram ima dugoročni projekt pošumljavanja, a samo u 2002. godini posađeno je približno 5000 stabala. Do danas je na tom području uspješno posađeno više od 200000 stabala. Ašramska organska farma ima za cilj da postane uzor lokalnoj zajednici jer tamošnji zemljoradnici obilno koriste pesticide. U tijeku je istraživanje namijenjeno proizvodnji prirodnih pesticida od lokalnih stabala nima. Ašram proizvodi organski uzgojeno povrće, pšenicu, kukuruz, ječam te razne vrste sjemenja i začina.


Om Sri Devešvar Mahadev Gosala
  Pustinjsko područje Rađastana je surova sredina za življenje, a trenutna suša je posebno teška za stoku koja su seljaci pustili na slobodu jer je više ne mogu hraniti. U Đadan ašramu je izgrađeno ogromno sklonište za životinje koje pruža veterinarsku njegu za više stotina starih, lutajućih i bolesnih životinja. Jedan od rezultata projekta pošumljavanja je i svježa hrana za stoku. Tako poboljšana prehrana potiče njihov oporavak.

Copyright © 2005. - Hrvatski savez "Joga u svakodnevnom životu" - sva prava pridržana